Dospelí

Kurz pre dospelých prebiehajú sezónne podľa záujmu o konkrétny kurz. Kurzy pre dospelých sú zamerané vždy na konkrétny tanečný štýl a spájané s prvkami posilňovania. Kurz je vždy raz do týždňa aby bolo možné v prípade záujmu si skombinovať kurzy.

 Kurzy sa otvárajú pri minimálnom počte 7 cvičencov.


Latino Fit, Folklór (nepárový), Ballet

Termím kurzov: Otvárame september / október 2019

Cena kurzu:     50 eur /10 lekcií