Naše kurzy a aktivity

Štúdio Crazy Family ponúka tanečné kurzy, workshopy a letné tematické tábory.

Tanečné a pohybové kurzy

Baby dance

(od 2 do 3 rokov)

Pohybovo-rytmický kurz s postupnou adaptáciou detí. Detičky pracujú v kolektíve svojich rovesníkov pod vedením lektorky. Tento kurz slúži aj na výbornú prípravu

nástupu do škôlky. 

Kurz sa otvára sezónne (jeseň, zima, jar). Kurz obsahuje 10 lekcií.

Detičky od 3 do 6 rokov

V tejto vekovej kategórii máme skupiny:

Mini Balerínky 3-6 roky (dievčatá)

Tanečná príprava s prvkami balletu, gymnastiky, ľudového tanca a moderného tanca

Energy dande 4-6 rokov (chlapci)

Tanečná príprava s prvkami v štýle breakdance.

Mládež od 6/7 rokov

Pre deti školského veku ponúkame učenie konkrétnych tanečných štýlov. Deti sú rozdelené podľa veku a podľa zručností. Gymnastika je súčasťou všetkých tanečných štýlov v štúdiu. Vedieme výuku nasledovných štýlov:

Latino a štylyzovaný folklór

Modern Ballet

Breakdance

Dospelý

Kurzy pre dospelých otvárame sezóone. Pre dospelých vedieme kurzy:

Latino Fit

Ballet

Folklór (nepárový)

Letné tábory

Aj počas leta tancujeme a zabávame sa a to na letných táboroch.

Termíny táborov zverejňujeme na jar.