Deti a mládež


Kurzy sú určené pre vekovú kategóriu 3-17 rokov. Vzdelávanie sa člení na tanečne-pohybovú prípravku od 3 do 6 rokov a štúdium konkrétnych tanečných štýlov od 6 rokov. Deti sú rozdelené podľa veku a tanečných skúseností do tried. Štúdium konkrétnych tanečných štýlov ponúka oblasti: Break dance, Latino+ Ľudový tanec, Ballet+ Moder dance

Pre navštevovanie kurzov je potrebné absolvovať talentové skúšky, ktoré sa konajú vždy v júny. Členovia kurzov sa zúčastňujú súťaží, polročného a koncoročného vystúpenia, a reprezentačných vystúpení. V kurzoch vedieme deti a mládež k disciplíne, sebadôvere, systematickej príprave na hodiny, spoľahlivosti, práci v kolektíve, empatii a úcte k druhým. Deti v našich kurzoch držia spolu, ako kolektív a pomáhajú si. Tréningy sa konajú 2x do týždňa. Pred vystúpeniami sa pridávajú dodatočné tréningy, či sústredenie ktoré sú povinné. Deti nosia na tréningy tanečné oblečenie podľa priradenej skupiny. (viac info o tanečnom oblečení "dresscode" nájdete dole)


Tanečná prípravka pre deti 

Mini Balerínky (3-6r. dievčatá): Naša tanečno- pohybová prípravka sa zameriava na všeobecnú prípravu tanečnú prípravu. Počas lekcií sa deťom dostáva základom klasického, ľudového a moderného tanca. Súčasťou lekcií je aj nácvik základných gymnastických prvkov - kotúľ, mostík či stojka. 

Štúdium tanečno-pohybovej prípravy trvá 2-3 roky (v závislosti od nadania a šikovnosti detí).


Energy Dance (4-6r. chlapci): Lekcie sú smerované do tanečného štýlu hip hop/ breakdance, ľudový tanec a na kondičné a koordinačné aktivity.  Na hodine sa deti učia rôzne kroky a pózy pomocou pohybových hier. Postupne sa na hodine stavajú aj tanečné choreografie.


Deti a mládež od 6/7 rokov


Po všeobecnej tanečnej a pohybovej prípravke sa u nás skupiny delia podľa štýlu tanca:

BALLET / MODERNA- tento tanečný kurz sa zameriava na klasický tanec (ballet) a tanečnú gymnastiku. Klasický tanec je známy svojou ladnosťou, presnosťou a disciplínou. Lekcie pomáhajú k správnemu držaniu tela, podporujú hlboký stabilizačný systém a formujú postavu. Ballet v našom štúdiu prepájame s moderných tancom.

LATINO / FOLKLÓR - v lekciách sa venujeme rôznym ľudovým tanečným oblastiam Slovenska. Zoznamujeme sa s tradíciami našej kultúry, no zároveň vnášame mladého ducha do ľudového tanca (štylizovaný ľudový tanec). Latino je energický štýl tanca  plný rýchlych rytmov a dobrej nálady (mambo, merenge, salsa, samba...)

BREAKDANCE - je neoddeliteľnou zložkou hip hopu, v ktorom tanečník využíva gymnastické prvky a prepája ich s tanečnými krokmi (toprock, footwork, powermoves, freeze...)


TANEČNÁ SKUPINA  CRAZY FAMILY (od 13 rokov)

Tanečná skupina sa venuje rôznym štýlom ako napríklad: latino, exotika, folklór, moderna, reggaeton či muzikál. 
V tanečnej skupine trénujeme rôzne tanečné choreografie, ktoré neskôr prezentujeme na rôznych akciách a eventoch. Tancovať snami môžu aj začiatočníci , ktorí sa vedia krásne prepracovať až na profi úroveň. Stačí chcieť :)

A -tím:  pokročilí a profi
B- tím:  začiatočníci a  mierne pokročilí