Sústredenie

Sústredenie.


V úvode roka nás čaká viacero vystúpení:

9.9 Oslava tanca v Trnave

a

16.9 Trnavský Jarmok


Tanečné sústredenie pre triedy ( v školskom roku 23/24) : 
- Latino 4.ročník 
- Crazy Girls Výber
- Contemporary 3+4 ročník
- Contemporary - Výber


Termín sústredenia:
26.8 a 27.8

od 09:00 do 15:00


Cena sústredenia: 

40 eur 

( 3 x denne tanečná lekcia, desiata, obed, pitný režim, stráženie s motivačným a tvorivým programom )

Platba v deň sústredenia v hotovosti na recepcií.


Registrácia na sústredenie