Podmienky letných táborov 2022

Podmienky letných táborov Crazy Family 2021.

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie o tanečnom a pohybovom štúdiu Crazy family

Crazy Family s.r.o. IČO: 50643983 , prevádzkareň Mozartova 10, 917 08 Trnava, je poskytovateľom mimoškolskej vzdelávacej činnosti a vzdelávania v oblasti umenia pre verejnosť.

KONTAKT:

crazyfamily.tt@gmail.com

+421 944 209 858 ( V zastúpení Igor Pavelek )

www.crazy-family.sk

2. Platba za tábor

Po vyplnení formuláru na stránke: https://www.crazy-family.sk/letne-tabory/  vám rezervujeme miesto v tábore po dobu splatnosti faktúry. Faktúra za tábor vám príde do 2 dní od prihlásenia. Dieťa je do tábora riadne prihlásené po vyplnení prihlasovacieho formuláru a zaplatení faktúry vo výšky 129 eur. Cena táboru je 129 eur a zahrňuje obed , olovrant , animačný program a tanečné lekcie.

Cena táboru je 129€. Zľava 10% pre člena tanečného štúdia. Zľava 5% pre súrodenca alebo pri zakúpení viac ako 1termínu pre letný tábor v roku 2022. V cene táboru je zahrnuté: strava ( obed a olovrant ) + pitný režim pre dieťa, tanečné animácie, tanečné tréningy, celodenný výlet, pomôcky na tvorivé dielne atď. Zľavy sa nedajú kombinovať.

3. Informácie o tábore

- Tábor prebieha dennou formou od 8:00 do 16:00 - v prípade potreby sa vieme dohodnúť posunúť príchod/odchod dieťaťa približne o pol hodinu telefonicky alebo emailom.

- Tábor sa koná v priestoroch štúdia na Mozartovej 10, Trnava. Počas tábora využívame priestory tanečného štúdia ako je veľké vstupné átrium, tanečné sály, šatne, veľkú záhradu v areály školy, ihriská v okolí a chodíme na prechádzky.

- Obsahom tábora sú tanečné hodiny, tvorivé dielne, hry a animačný program pre deti vo veku 4-15 rokov. Deti sú rozdelené podľa veku (4-7, 6-9, 10-15). Je možná prípadné preradenie v skupine v prípade súrodencov, či rodine kde nie je rozdiel viac ako 2 roky.

- Čo si treba priniesť: Prezuvky, tréningové oblečenie a obuv, fľašu, kartičku poistenca, v prípade chladného počasia dostatočné oblečenie a v prípade alergií svoje lieky či krémy na opaľovanie, rúško a pokrývku hlavy ( šatka, širák, šiltovka ).

-Čestné prehlásenie účastníka tábora aktuálne ku dnu nástupu na tábor , že dieťa a rodič dieťaťa neboli v styku s pozitívnym človekom testovaným na Covid19.

4. Storno

- Stornovanie v prípade vyššej moci (covid pozitívny, povinná karanténa či vážna/infekčná choroba) po dodaní dokumentu o potvrdení choroby, covidu, či povinnej karantény je možné bez storno poplatku.

-  Stornovaním tábora menej ako 14. dní pred termínom tábora sa účtuje poplatok vo výške 60% z celkovej sumy táboru.

- Stornovaním tábora menej ako  3 dní pred termínom tábora sa účtuje poplatok vo výške 100% z celkovej sumy tábora.

5. Ochrana osobných údajov

Vyplnením a zaslaním kontaktného formulára na stránke: https://www.crazy-family.sk/letne-tabory/, súhlasím so zverejňovaním fotiek a videí vyhotovených štúdiom Crazy Family na stránkach Facebook, Instagram a web www.crazy-family.sk , ktoré spravuje Tanečné a pohybové štúdio Crazy family.

Ďalej súhlasím so spracovaním osobných údajov výhradne len pre vystavenie faktúry a na komunikáciu výhradne len pre účel letného tábora či kurzov tanečného štúdia Crazy Family. 


6. Podmienky v prípade vyššej moci

Podmienky vyššej moci nastanú v prípade, že tábor v danom termíne musí byť zrušený z dôvodu:

- nariadenej karantény pre pandémiu Covid19 (pozitívne testovaný lektor / animátor, alebo dieťa / rodič dieťaťa z tábora),

- nariadení a opatrení vydaných výkonnou mocou štátu (vláda, VÚC, mesto).

V prípade, že nastane uvedená situácia, štúdio uhradené peniaze nevracia, ale nahrádza ich objednávateľovi prostredníctvom poukazu.

Objednávateľovi letného tábora, ktorý uhradil faktúru, bude vystavený poukaz ako náhrada za zrušený termín tábora z dôvodu vyššej moci s uvedenou hodnotou poukazu.

Hodnota poukazu:

zrušenie celého tábora: 90% z ceny tábora

zrušenie tábora po 1. dni: 80% z ceny tábora

zrušenie tábora po 2. dni: 60% z ceny tábora

zrušenie tábora po 3. dni: 40% z ceny tábora

zrušenie tábora po 4. dni 20% z ceny tábora

Poukaz bude môcť objednávateľ využiť na úhradu tábora v inom termíne, prípadne iných služieb štúdia Crazy Family po dobu 3 rokov od vystavenia poukazu.

Vrátenie uhradených peňazí je možné len v prípade, že sa podarí štúdiu vybaviť dotácie / náhrady za zrušenie tábora zo strany štátu, VÚC, mesta.