Podmienky letných táborov 2021

Podmienky letných táborov Crazy Family 2021.

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie o tanečnom a pohybovom štúdiu Crazy family

Zodpovedný vedúci a majiteľ - Dominika Paveleková, IČO: 50 445 774, prevádzkareň Mozartova 10, 917 08 Trnava, je poskytovateľom mimoškolskej vzdelávacej činnosti a vzdelávania v oblasti umenia pre verejnosť.

KONTAKT:

crazyfamily.tt@gmail.com

+421 944 209 858 ( V zastúpení Igor Pavelek )

www.crazy-family.sk

2. Platba za tábor

Po vyplnení formuláru na stránke: https://www.crazy-family.sk/letne-tabory/  vám vystavíme faktúru a pošleme vám do emailu vami vyplnený formulár spolu s informáciami o tábore. Faktúru treba uhradiť najneskôr 3.dni pred začatím táboru. Do tábora je dieťa prihlásené po vyplnení a zaslaní kontaktného formuláru na stránke: https://www.crazy-family.sk/letne-tabory/ a po zaplatení faktúry za tábor vo výške 119€ ( Za 1. turnus táboru / 5. dní od pondelka do piatku ) a 89€ za tanečné sústredenie pre aktívnych členov tanečného štúdia Crazy Family.

Cena táboru je 119€. Zľava 10% pre člena tanečného štúdia. Zľava 5% pre súrodenca alebo pri zakúpení viac ako 1.termínu pre letný tábor v roku 2021. V cene táboru je zahrnuté: strava ( obed a olovrant ) + pitný režim pre dieťa, tanečné animácie, tanečné tréningy, celodenný výlet, pomôcky na tvorivé dielne atď. Zľavy sa nevzťahujú na tanečné sústredenie.

3. Informácie o tábore

- Tábor prebieha dennou formou od 7:30 do 16:30 - v prípade potreby sa vieme dohodnúť posunúť príchod/odchod dieťaťa približne o pol hodinu telefonicky alebo emailom.

- Tábor sa koná v priestoroch štúdia na Mozartovej 10, Trnava. Počas tábora využívame priestory tanečného štúdia ako je veľké vstupné átrium, tanečné sály, šatne, veľkú záhradu v areály školy, ihriská v okolí a chodíme na prechádzky.

- Obsahom tábora sú tanečné hodiny, tvorivé dielne, hry a animačný program pre deti vo veku 4-17 rokov.

- Čo si treba priniesť: Prezuvky, tréningové oblečenie a obuv, fľašu, kartičku poistenca, v prípade chladného počasia dostatočné oblečenie a v prípade alergií svoje lieky či krémy na opaľovanie, rúško a pokrývku hlavy ( šatka, širák, šiltovka ).

-Čestné prehlásenie účastníka tábora aktuálne ku dnu nástupu na tábor , že dieťa a rodič dieťaťa neboli v styku s pozitívnym človekom testovaným na Covid19.

4. Storno

Stornovať tábor sa dá kedykoľvek do začatia táboru zvoleného termínu do 08:00

Stornovaním tábora v deň začatia po 08:00 sa účtuje storno poplatok vo výške 100% z celkovej sumy.

5. Ochrana osobných údajov

Vyplnením a zaslaním kontaktného formulára na stránke: https://www.crazy-family.sk/letne-tabory/, súhlasím so zverejňovaním fotiek a videí vyhotovených štúdiom Crazy Family na stránkach Facebook, Instagram a web www.crazy-family.sk , ktoré spravuje Tanečné a pohybové štúdio Crazy family.

Ďalej súhlasím so spracovaním osobných údajov výhradne len pre vystavenie faktúry a na komunikáciu výhradne len pre účel letného tábora či kurzov tanečného štúdia Crazy Family.


6. Podmienky v prípade vyššej moci

Podmienky vyššej moci nastanú v prípade, že tábor v danom termíne musí byť zrušený z dôvodu:

- nariadenej karantény pre pandémiu Covid19 (pozitívne testovaný lektor / animátor, alebo dieťa / rodič dieťaťa z tábora),

- nariadení a opatrení vydaných výkonnou mocou štátu (vláda, VÚC, mesto).

V prípade, že nastane uvedená situácia, štúdio uhradené peniaze nevracia, ale nahrádza ich objednávateľovi prostredníctvom poukazu.

Objednávateľovi letného tábora, ktorý uhradil faktúru, bude vystavený poukaz ako náhrada za zrušený termín tábora z dôvodu vyššej moci s uvedenou hodnotou poukazu.

Hodnota poukazu:

zrušenie celého tábora: 90% z ceny tábora

zrušenie tábora po 1. dni: 80% z ceny tábora

zrušenie tábora po 2. dni: 60% z ceny tábora

zrušenie tábora po 3. dni: 40% z ceny tábora

zrušenie tábora po 4. dni 20% z ceny tábora

Poukaz bude môcť objednávateľ využiť na úhradu tábora v inom termíne, prípadne iných služieb štúdia Crazy Family po dobu 3 rokov od vystavenia poukazu.

Vrátenie uhradených peňazí je možné len v prípade, že sa podarí štúdiu vybaviť dotácie / náhrady za zrušenie tábora zo strany štátu, VÚC, mesta.