Baby Dance

Vitajte!

Prihlasujúci formulár nájdete v spodnej časti stránky. 

Kurz prebieha na Mozartovej č.10, Trnava. 

Prečítajte si všetko potrebné.

Ako prebieha kurz a aká je cena kurzu?

Baby Dance

Adaptačný pohybový kurz pre detičky veku 2 roky a 4 mesiace až  do 3,5 roka.

Tento kurz sa skladá z 10 lekcií + 1 náhradnej lekcie na konci kurzu. Trvanie lekcie je 45 minút.

Formou riekaniek, piesní a hier si zlepšujú koordináciu, učia sa jednoduché tančeky a základné pohybovo-športové prvky (preskok, lezenie, balans a podobne).

Tento kurz / krátkodobé súkromné opatrovanie detí s umeleckými aktivitami  je výborná postupná príprava na nástup do škôlky. Deti sa počas kurzu učia spolupracovať so svojimi rovesníkmi a lektorom. Po určitom počte lekcií sa rodičia "odpájajú" a deti zostávajú na lekcií iba s lektorom. Rodičia počas lekcií čakajú v šatni alebo v spoločenskej miestnosti veľkého átria, ktorá sa nachádza hneď vedľa sály. Po prvých 4. hodinách sa presúvajú zo sály do šatne a deti ďalej pokračujú len s lektorom.

Malí absolventi Kurzu Baby Dance sa krásne začlenili do škôlok a mnohí z nich s nami pokračujú v ďalších kurzoch pre staršie deti a v súkromnom opatrovaní detí. Kurz sa delí podľa náročnosti a veku.


Cena kurzu je 70€ ( 10 lekcií + 1 náhradná )

Aký je rozvrh kurzu a ako sa prihlásite na kurz?


TERMÍN JARNÝCH KURZOV

 18. apríl - 22.jún 2023 

Termín náhradnej hodiny: 

 27. júna pre utorkové kurzy a 29.júna pre štvrtkové -  kurzy v rovnakom čase


Rozdelenie detí:


Baby dance 1 :  Nové detičky, ktoré k nám ešte nechodili a majú vek minimálne 2 roky aj 4 mesiace pri nástupe na kurz. Kurz je určení pre detičky do 3 rokov. V tomto kurze prebieha postupná adaptácia a detičky sa "odpájajú" (ostávajú len s lektorom) po 4-5 hodine. 

Baby dance 2:  Sem patria detičky , ktoré k nám už chodili na kurz a pokračujú v kurze. Sú to detičky , ktoré už sú adaptované a pekne vydržia na hodine už bez rodičov. Dieťa musí mať pri nástupe na kurz vek minimálne 2 roky a 7 mesiacov. Maximálny vek dieťaťa je 3 roky ( plus mínus mesiac). Na tento kurz sa môžu pripojiť aj nové detičky no po osobnom rozhovore.

Baby dance 3: Sem patria detičky, ktoré pokračujú v našich kurzoch, sú adaptované a vydržia bez rodičov. Pripojiť sa sem môžu aj deti, ktoré náš kurz nenavšteovali ale už chodia do školky (no k 1.9.2022 ešte nemali 3 roky, a teda sa nemôžu ešte zapojiť do celoročných kurzov u nás). 


Baby dance 1

štvrtok o 10:30 - 11:15

(2 voľné miesta)

utorok o 9:15 - 10:00

(4 voľné miesta )


Baby dance 2

štvrtok o 9:15 - 10:00

( 6 voľných miest)


Baby dance 3

štvrtok o 16:00 - 16:45

( 1. voľné miesto)


Prihlásenie