Sobotkovo

Tanečne - kreatívny jednodňový tábor

Predstavujeme Vám jedinečnú novinku nášho štúdia. Jednodňový tématický tábor, ktorý sa koná vždy sobotu (presný termín zverejňujeme približne mesiac vopred). Každý termín bude mať svoju tému dňa, v ktorom sa bude viesť tvorivá dielňa, tanečná hodina a hry. Tábor je pre deti od 4 do 11 rokov. (pre členov C.F od 3 rokov)

Orientačný harmonogram dňa

8:00               Príchod detí

9:00              Objavujeme tému tábora, ranná rozcvička a   zoznamujeme sa.

9:30               Desiata

10:00            Tvorivé dielne, sútaže (v prípade pekného počasia hry vonku)

12:00             Obed

13:00             Popoludňajší oddych

14:00            Tanečná hodina / športový tréning

14:45             Olovrant

15:00             Pokladov-ka / hry

16:00            Príchod rodičov

                     (v prípade potreby môžeme počkať, max. do 17:00)

Cenník:

Víkendový tábor...............................................................25 eur

Víkendový tábor pre aktívnych členov štúdia........22.,50 eur