Volitelné kurzy

08.11.2019

Od 08.11.2019 začínajú v Crazy Family ( Trnava ) hodiny tanca v piatočných volitelných tréningoch.

Tento kurz je pre deti od 5 rokov a už navštevujú kurz v Crazy Family.

Volitelný tréning slúži na zdokonalenie sa vo svojom tanečnom štýle, alebo sa chce naučiť nový doplnkujúci štýl tanca.


 Volitelné kurzy:

Ballet / Gymnastika

Od 17:00 do 17:50

Latino / Ľudový tanec

Od 18:00 do 18:50

Cena kurzu:

12€ ( mesiac )

Kontaktný formulár: