Prijímacie skúšky na rok 2019/2020

24.06.2019

TANEČNÉ ŠTÝLY:

3-6 rokov ---> Tanečná a pohybová príprava

7-11 rokov---> Latino+Ľudový t., Ballet+gymnastika, Break dance

11-15 rokov---> Ľudový tanec, Ballet, Modern dance, Latino


VEKOVÉ KATEGÓRIE:

3-4r. - Mini Balerinky

5-6r. - Balerínky

3,5-6r.- Energy dance

7-11r. - Tanečný štýl podľa výberu

11-15r.-Tanečný štýl podľa výberu

MIlé deti a rodičia,

Pozývame všetky deti vo veku od 3 do 15 rokov na talentové prijímacie skúšky. Predchodzia skúsenosť s tancom nie je nutná. Prijímacie skúšky slúžia na zaradenie detí do tried podľa schopností. Zaregistrovať sa dá formou emailu, kde uvediete meno a vek dieťaťa (pri deťoch od 7 rokov aj štýl tanca o ktorý máte záujem ). Po registrácií vám bude poslaný info mail ohľadom prijímacích skúšok. Presný čas a dátum prijímacích skúšok vašej skupiny vám bude zaslaný do 22júna 2019.

Tešíme sa na všetkých

tancuchtivých záujemcov.

Termín skúšok: 24-26.jún 2019 od 15:00


Registrácia --->https://www.crazy-family.sk/kontakt/