Registrácia na prijímacie skúšky na rok 2019/2020

08.04.2019

MIlé deti a rodičia, pozývame vás na prijímacie skúšky na nový školský rok 2019/2020.

Od 25.marca do 22.júna 2019 je možné sa zaregistrovať na prijímacie skúšky na nový školský rok. Predchodzia skúsenosť s tancom nie je nutná. Prijímacie skúšky slúžia na zaradenie detí do tried podľa schopností. Zaregistrovať sa dá formou emailu, kde uvediete meno a vek dieťaťa (pri deťoch od 7 rokov aj štýl tanca o ktorý máte záujem ). Po registrácií vám bude poslaný info mail ohľadom prijímacích skúšok (presný čas a dátum).

Prijímacie skúšky budú prebiehať v poslednom júnovom týždni.

Registrácia --->https://www.crazy-family.sk/kontakt/

Tešíme sa na všetkých

tancuchtivých záujemcov.