Baby Fit

22.09.2020

Kurz Baby Fit začína už od 22.09.

Prihlasovať sa môžete už teraz cez kontaktný formulár, ktorý sa nachádza dolu na stránke.

Na základe kontaktného formulára vám zašleme do emailu prihlášku na kurz.

Kurz zameraný na cvičenie s deťmi od 6 mesiacov do 2 rokov. Bábätká sa rozvíjajú najmä pohybom a správnym cvičením môžeme pozitívne ovplyvniť ich celkový vývin. Cvičenie prospieva nielen zdraviu, ale aj k psychickej pohode a zlepšeniu kontaktu medzi rodičom a dieťaťom.

Spolu s rodičom hľadáme spôsoby, ako deti podnietiť k tvorivej práci so svojím telom, pomôckami a hračkami. Vždy dodržiavame zásadu vývinu. Nie je pre nás významné, ako rýchlo vývin pokračuje, ale to, aby jednotlivé fázy prebehli a neboli preskakované. Vždy podporujeme dieťa k dosiahnutiu toho, k čomu samo smeruje. Cvičíme s deťmi na veľkých aj malých fitloptách, na podložkách, na rukách. Dbáme na správnu východziu polohu a na presnosť prevedenia. Zaraďujeme rôzne masážne techniky a stimulačné aktivity vhodné pre malé deti. To všetko za doprovodu detských pesničiek a riekaniek.

U detičiek od 1 roka využívame prirodzenú detskú potrebu pohybu. Správne cvičenie u detí zaistí zdravý vývin všetkých svalových skupín a kĺbov. Dieťa sa bude postupne cítiť v súlade so svojím telom, bude istejšie stáť na nohách a reagovať na podnety z okolia. Čím sú deti staršie, zaraďujeme viac detailov a širšie spektrum pohybov. Cvičíme s deťmi na fitloptách, ale aj bez nich s rôznymi pomôckam.

Kurz sa otvára pri minimálnom počte 5 detí. Maximálny počet je 9 detí s rodičmi.

Termín:

Deti 1 rok-1,5 roka - utorok o 9:00 (1. lekcia 22.09 )

Deti 1,5 rok-2 roky - utorok o 11:00 (1. lekcia 22.09 )

Deti 9m - 12m - utorok o 10:00 (1. lekcia 22.09 )

Cenník:

Baby Fit: 65€ ( 10 lekcií + 1 náhradná )

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

Údaje v kontaktom formulári slúžia výhradne len pre evidenciu záujemcov pre kurzy Tanečného a pohybového štúdia Crazy Family a následný kontakt s osobou, ktorá má záujem o kurz.