Rozvrh celoročných kurzov

na 2018/2019

Termíny sezónnych kurzov

PRE DETI OD 2 DO 3 ROKOV

Baby dance 1                           streda 10:00-10:45  (od 6.marca do 9.mája) - obsadené          Poznámka: Hodiny 1. a 8. mája nakoľko je sviatok budú presunuté na 2. a 9. mája (štvrtky).

                                                 pondelok 10:00-10:45 (od 11.marca do 13.mája) -voľné miestaDOSPELÍ

Modern Yoga                        streda 19:00-20:15 (od 20.marca do 29.mája)

Latino Fit                               pondelok 19:00 - 20:15 (od 19.marca do 27.mája)


Cenník kurzov

Celoročné kurzy

Deti a mládež

30€/mesiac

Sezónne kurzy

Mamičky s deťmi

10 lekcií + 1 náhradná

60€/kurz

Dospelí

10 lekcií 

50€/kurz

Voliteľné predmety

Gymnastika/ kondičný tréning -->aktívny člen C.F.                          12€ (4 lekcie-mesiac)

Gymnastika/ kondičný tréning             --> externý záujemca                      20€ (4 lekcie-mesiac)


Individuálny tréning                          

(príprava na prijímačky do  tanečného konzervatória,  zameškané tréningy-dobranie učiva, a nácvik sólo variácii)

--> externý záujemca                      20 €

--> aktívny člen C.F.                         15 €