Dospelí

Kurz pre dospelých prebiehajú sezónne podľa záujmu o konkrétny kurz. Kurzy pre dospelých sú zamerané vždy na konkrétny tanečný štýl a spájané s prvkami posilňovania. Kurz je vždy raz do týždňa aby bolo možné v prípade záujmu si skombinovať kurzy.

 Kurzy sa otvárajú pri minimálnom počte 7 cvičencov.


Modern Yoga

Termín kurzu:    20. marec - 29. mája   ---> streda  19:00-20:15

Cena kurzu:      50 eur/10 lekcií

Latino Fit

Termín kurzu:   18.marec - 27. mája ( okrem 22.apríla)    ---> pondelok 19:00-20:15

Cena kurzu:     50 eur /10 lekcií