Dospelí

Kurz pre dospelých prebiehajú sezónne podľa záujmu o konkrétny kurz. Kurzy pre dospelých sú zamerané vždy na konkrétny tanečný štýl a spájané s prvkami posilňovania. Kurz je vždy raz do týždňa aby bolo možné v prípade záujmu si skombinovať kurzy.

 Kurzy sa otvárajú pri minimálnom počte 7 cvičencov.


Latino Fit

Termín kurzu:   25.marec - 3.jún ( okrem 22.apríla)    ---> pondelok 19:00-20:15

Cena kurzu:     50 eur /10 lekcií